Nabídka pro dospělé klienty

Psychologické poradenství
 • osobní a vztahové problémy, potřeba větší životní spokojenosti
 • potíže v komunikaci s dospělými i dětmi, problémy s výchovně náročnějšími dětmi
 • konflikty a emočně vypjaté situace včetně krizové intervence, možnost mediace v páru
 • životní krize (rozvod, ztráta partnera, bydlení nebo zaměstnání, nemoc či postižení v rodině - speciálně se věnuji pacientům s potížemi neurologickými, ale i jinými)
 • zvládání stresu a trémy
 • psychosomatické potíže, úzkostné a fobické stavy
 • konzultace problematiky závislostí
 • podpora osobnostního růstu

Diagnostika
 • zaměření na osobní potíže
 • poruchy pozornosti a paměti
 • zjištění struktury nadání
 • poruchy učení - dyslexie apod., SPU (specifické poruchy učení) je skutečně možné diagnostikovat i v dospělém věku
 • profesní orientace - volba dalšího studia, možnosti změny pracovního zařazení